Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van enkele (hyper)links, zijn eigendom van Semaphore Signs. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te publiceren, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Semaphore Signs.

De op deze website getoonde informatie wordt door Semaphore met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Semaphore kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze gepubliceerde informatie.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het recht om met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving wijzigingen door te voeren ligt te allen tijde bij Semaphore.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten de site van Semaphore, welke geen eigendom zijn van Semaphore. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Semaphore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten deze site.

Semaphore sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade uit, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

×